اوت لت Selway ، که از اولین مراکز خرید اوت لت (حراج) ازمیر به شمار می رود

خدمات خود را در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع با ۴۰ مغازه آغاز کرده و امروزه

در زمینی به مساحت ۵۵ هزار متر مربع و با حدود ۱۰۰ مغازه در حال خدمت رسانی می باشد.

فروشگاه های پوشاک، لباس ورزشی، عطر، دکوراسیون منزل، لوازم الکترونیکی، سوپرمارکت

محل سرو غذا و نوشیدنی زیر نظر برند خارجی و داخلی در این مرکز فعالیت می کنند.

همچنین مرکز خریداوت لت Selway ، دارای فودکورتی با منظره بی نظیر است

که حس و حال تازه ای به این مجتمع می دهد.مرکز خرید اوت لت Selway ، که از سال ۲۰۰۶

در منطقه بالچووا ازمیر در حال خدمت رسانی است، از هر دو طرف اتوبان قابل دسترسی است.

محل عبور عابر پیاده در این مرکز خرید با معماری خاصش، عبور و مرور در بین دو منطقه را راحت کرده

و حس هیجان خرید را بیشتر می کند. هر ماه بیش از ۵ میلیون خودرو در این منطقه تردد می کنند.