پروژه کارشیاکا-فولکارت:

۱۳۰ واحد مسکونی یکخوابه ، دو خوابه و سه خوابه

۱۳ واحد تجاری

نگهبانی ۲۴ ساعته

دسترسی سریع و راحت به مرکز خرید و وسایل حمل و نقل عمومی

نزدیکی به مراکز پزشکی و بیمارستان

محل پروژه : محله کارشیاکا – ازمیر
زمان تحویل : 2020/02

مشاوره با کارشناسان ترکان گلوبال