ازمیر 

محله کارشیاکا

دسترسی عالی

نوساز

یک خواب دوبلکس

فاصله تا مترو ۱۰ دقیقه

پارکینگ 

اسانسور