ازمیر اورلا
۲۳۰۰ متر مستقل
داخل سیته
از بهترین محله های ویلایی
تریبلکس
فاصله تا فرودگاه ۳۰ دقیقه
تامرکز شهر ازمیر ۲۰ دقیقه
مناسب برای شهروندی ۲ خانواده
قیمت ۸۰۰ هزار دلار