ازمیر نارلیدره

واحد های دو و سه خوابه

84 تا 135 متری

شروع قیمت 5میلیون لیر