ازمیر بایراکلی

پروژه ای آماده تحویل فول امکانات

واحد های یک تا سه خواب

با منظره ی دریا

شروع قیمت از ۶.۵۰۰ میلیون لیر