ازمیر نارلیدره

📌 پروژه ای لوکس در لوکیشن بینظیر در حال ساخت

📌واحد های دو ،سه و چهار خوابه

📌شرایط اقساطی موجود

📌شروع قیمت از ۵میلیون لیر