آپارتمان نوساز منطقه چیلی ازمیرکد-A21016

واحد ۱ خوابه
منطقه چیلی
قیمت ۱۵۰۰۰۰۰ لیر