نوشته های turkan03

کایماکلی

شهر زیر زمینی کایماکلی در کاپادوکیا شهر زیر زمینی کایماکلی در زیر تپه ای به نام ارگ کایماکلی قرار دارد, که در سال 1964 برای بازدید باز شد. اما تنها 4 طبقه از این شهر در دسترس بازدید عموم است , بخش هایی آن ها همچنان محافظت می شود؛ یکی از ویژگی های این شهر […]