واحد سه خوابه با منظره عالی در منطقه نارلی دره-A2108

واحد دو خوابه لوکس در منطقه برنوا-A21011

واحد لوکس چهار خواب-A21013

آپارتمان های دو الی سه خوابه ازمیر نارلی دره کد-A21022

آپارتمان نوساز ازمیر کد -A21021

واحد 4 خوابه لوکس دوبلکس منطقه کارشیاکا ازمیر کد-A21020

آپارتمان نوساز یک خوابه محله کارشیاکا ازمیر کد-A21019

آپارتمان یک خوابه کارشیاکا ازمیر کد -A21018

آپارتمان نوساز یک خوابه کارشیاکا ازمیر کد -A21017

آپارتمان نوساز منطقه چیلی ازمیرکد-A21016

واحد دو خوابه مبله لوکس در ماوی شهیر-A2107

واحد دو خوابه دوبلکس در برنوا-A2109

دو خواب لوکس در بهترین منطقه کارشیاکا-A21010

سه خواب روبه استخر، محله برنوا ، متریال درجه یک-A21012

واحد دو خواب نوساز برنوا 04

واحد دو خواب نوساز منطقه برنوا-A21014