پروژه های مسکونی و ویلایی دسته دوم ترکیه

واحد دوخوابه دست دوم نوساز ازمیر کد-D1002

واحد سه خوابه دست دوم مناسب اخذ شهروندی ترکیه یالی محله ازمیر کد-D1001