مرکز خرید اژه پارک ماوی شِهیر

مرکز خرید اژه پارک ماوی شِهیر

مرکز خرید اژه پارک ماوی شِهیر (Ege Park Mavişehir) مرکز خرید اژه پارک ماوی شِهیر در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۹۹ در محله ماوی شهیر بخش کارشی یاکای ازمیر از طرف هولدینگ EGS با نام مرکز مد و خرید EGS پارک ماوی شهیر افتتاح شد. در سال ۲۰۰۶ ا…