نوشته‌ها

کایماکلی

کایماکلی

شهر زیر زمینی کایماکلی در کاپادوکیا شهر زیر زمینی کایماکلی در زیر تپه ای به نام ارگ کایماکلی قرار دارد, که در سال 1964 برای بازدید باز شد. اما تنها 4 طبقه از این شهر در دسترس بازدید عموم است , بخش هایی آن ها همچنان محافظت می شود؛ یکی …